A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

Програма розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2021 роки

Описание: Описание: Тризуб

 Березівська сільська рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

20.10.2017                                              Береза                                                   № 163   

 

 

Про програму розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом сільської ради проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки, керуючись статтями 5,10 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити програму розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки (додається).

2. Управлінню фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради забезпечити виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                            Н.М.Артеменко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від 20.10.2017 № 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області

на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза  2017

 

 

1. Характеристика програми

 

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального напруження, насиченню ринку товарами та послугами.

Не секрет, що суб'єкти малого та середнього підприємництва стикаються з певними труднощами: їх доступ до банківських кредитних ресурсів обмежений, відсутній механізм самофінансування, позначається нестача кваліфікованих кадрів, мають місце організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і структурами влади.

Для вирішення цих та інших проблем, для збереження вже існуючих і створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень, малому та середньому  підприємництву необхідно постійно надавати організаційно-технічну, фінансову і майнову підтримку різного рівня.

Подолання проблем розвитку малого та середнього підприємництва можливе шляхом об'єднання зусиль самих підприємців, керівників невеликих підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Саме ці питання враховані в Програмі розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки.

В основу програми покладені положення Законів України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та відповідає основним параметрам методичних рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України щодо формування і реалізації програм розвитку малого та середнього підприємництва.

Програма є більш деталізованою складовою частиною виконання Програми соціально-економічного розвитку району та Національної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва.

 

 

Характеристика програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області

на 2017-2020 роки

 

 1.  

Загальна характеристика регіону станом на 01.01.2017:

 

Площа території (тис. км. кв)  –

Кількість населення (тис. чол.) –

Специфіка –

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

0,465

5,635

Сільськогосподарський

 

3,2

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення виконавчого комітету Березівської сільської ради від 28.08.2017 року № 100

3.

Головний замовник Програми:

 

Головний розробник Програми:

 

Співрозробники:

Березівська сільська рада

 

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

Структурні підрозділи Березівської сільської ради, Глухівський міськрайцентр зайнятості, суб’єкти малого і середнього підприємництва

4.

Мета Програми

Створення сприятливих умов для впровадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом формування дієвої системи умов, стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу громади

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

Зменшення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, надання розвитку у реалізації встановлених законом прав суб'єктів малого і середнього підприємництва, в одержанні документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, розроблення та впровадження програм фінансової державної розвитку суб’єктів підприємництва, залучення міжнародних організацій до кредитування, створення сприятливого бізнес середовища для забезпечення зайнятості молоді, посилення ролі бізнес-громадськості у розв’язанні проблем підприємництва, створення умов для участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у державно-приватному партнерстві, формування стимулюючих механізмів ресурсної розвитку малого і середнього бізнесу, стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на селі, створення умов для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва, популяризація підприємницької діяльності, організація підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва, створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву, поширення позитивного досвіду використання нових інструментів кооперування суб’єктів малого, середнього і великого підприємництва, практики пошуку партнерів за кордоном, розвиток міжнародного співробітництва.

 

 

6.

Очікувані кінцеві результати  від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом на початок Програми

Очікувані показники (прогноз)

 

Кількість діючих суб’єктів МСП/кількість суб’єктів МСП на 10 тис. населення (од.)

117/20,8

119/21,11

 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва (осіб)

337

372

 

Кількість фізичних осіб-підприємців

77

78

 

Надходження до бюджету від суб’єктів МСП (тис. грн.)

6 415,2

6 900,0

 

Кількість об’єктів інфраструктури розвитку суб’єктів  МСП (од.)

   Бізнес-центри

   Бізнес-інкубатори

   Технопарки

   Лізингові центри

   Фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

 

-

-

 

Кількість створених робочих місць (одиниць)

36

40

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

 

2017-2020 рр.

8.

Джерела фінансування Програми

Бюджет сільської ОТГ:

2017 рік – 5,0 тис. грн.

2018 рік – 200,0 тис. грн. 2019 рік – 10,0 тис. грн.

2020 рік – 10,0 тис. грн.   

           

 

 

 1. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в громаді

 

Загальновизнаним фактором є те, що мале підприємництво – це обов'язковий елемент ринку, важливий фактор розвитку та ефективного функціонування економіки. Як зазначають фахівці, "двома китами, на яких стоїть економіка є, з одного боку, великі структури, що надають їй стабільності та керованості, відчиняють шлях до широкомасштабної інновації, з другого боку - мале підприємництво, що формує конкурентне середовище та забезпечує гнучкість, індивідуалізацію виробництва". В Україні малий бізнес сьогодні ще не відіграє суттєвої ролі в економіці.

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей – здебільшого залежить від діяльності суб’єктів підприємництва. Загальний стан підприємництва, його роль характеризується наступними цифрами.

Станом на 01.01.2017 на території громади зареєстровано 117 суб’єктів малого підприємництва, з них 77 фізичних осіб - підприємців, 40 юридичних осіб.

Відповідно станом на 01.01.2016 на території громади зареєстровано 120 суб’єктів малого підприємництва, з них 81 фізичних осіб - підприємців, 39 юридичних осіб.

Станом на 01.01.2017 по структурі малого бізнесу громади серед ФОП переважає діяльність у сфері торгівлі – 45,5%.  В галузі сільського господарства працює 6,5%, лісозаготівельна діяльність та пилорами – 11,7%, транспорт – 13%, інші види діяльності - 23,3%.

Станом на 01.01.2017 на території громади діє 11 активних сільськогосподарських підприємств, 10 фермерських господарств, 5 фізичних осіб - підприємців, зайняті товарним сільськогосподарським виробництвом. На території громади працюють комунальні підприємства, які обслуговують водогін займаються вивозом сміття та утримують пожежну охорону.

Глухівський міськрайцентр зайнятості постійно проводить активну роботу з безробітними громадянами, робота спрямована на активізацію зусиль щодо вирішення проблеми власної трудової зайнятості, залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості та організації підприємницької діяльності. Організовано інформаційний куточок, проводяться семінари, індивідуальні консультації, інше.

За 2016 рік одноразова виплата на відкриття власної справи жителям громади не надавалась.

На території Березівської об’єднаної територіальної громади з 2016 року створено сектор з питань державної реєстрації, де прийом громадян ведуть два державних реєстратори. Сектор оснащений комп’ютерною та оргтехнікою, окремою лінією зв’язку та лінією Internet. Станом на 28.08.2017 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надано 40 адміністративних послуг, відмов у державній реєстрації не було.

Спеціалістами управління фінансів та економічного розвитку й спеціалістами структурних підрозділів сільської ради надаються консультативні послуги підприємцям з питань започаткування підприємницької діяльності, оподаткування.

На офіційному веб-сайті Березівської сільської об’єднаної територіальної громади висвітлюється інформація щодо змін та нововведень в сфері підприємницької діяльності, інші публікації що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності.

Інфраструктура розвитку малого підприємництва в Березівській об’єднаній територіальній громаді відсутня.

Приватні підприємці та підприємства Березівської об’єднаної територіальної громади залучаються до участі у ярмарково-виставкових заходах.

В той же час, моніторинг та вивчення проблем малого та середнього підприємництва свідчить, що для більш ефективного використання можливостей підприємництва необхідна подальша реалізація державних заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку даного сектору економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT – аналіз

 

З метою виявлення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва проведено аналіз з застосуванням методу – SWOT для визначення внутрішніх (сильних і слабких сторін) та зовнішніх чинників (можливостей і загроз), що впливають на розвиток підприємницької діяльності.

 

Сильні сторони

 1. Наявність бази вільних об’єктів, що призначені для ведення комерційної діяльності;
 2. Наявність діючих  інвестиційних проектів, переважно в галузі сільського господарства
 3. Забезпечення надання дотацій, допомоги на розвиток бізнесу, проводиться постійна робота з безробітними громадянами щодо зайнятості підприємництвом.
 4. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
 5. Надання безкоштовних консультацій приватним підприємцям та особам, що планують здійснення підприємницької діяльності.

Слабкі сторони

 1. Недосконала система оподаткування.
 2. Велика  кількість звітів до контролюючих органів, що здають приватні підприємці.
 3. Неврегульованість питання фінансової та ресурсної розвитку малого та середнього підприємництва з боку держави.
 4. Низькій рівень професійної підготовки підприємців, недосконала освітня система у сфері бізнесу.
 5. Територіальна нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва
 6. Недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності
 7. Низька культура та самосвідомість приватних підприємців щодо 100% оплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів
 8. Недосконалість земельного законодавства.

Можливості

 1. Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів від платежів за рахунок збільшення кількості суб’єктів  малого та середнього підприємництва, а також збільшення чисельності найманих працівників
 2. Реалізація державної регуляторної політики, удосконалення роботи щодо державної реєстрації та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності.
 3. Збільшення кількості інвестиційних пропозицій для розвитку бізнесу
 4. Формування позитивного іміджу громади шляхом участі у різноманітних ярмарках, виставка тощо  та виготовлення  інформаційних  буклетів
 5.   Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва.
 6. Скорочення планових перевірок суб’єктів господарювання.
 7. Спрощена процедура реєстрації підприємства, ФОП.
 8. Фінансування інвестиційних проектів СМП на зворотній або безповоротній основі, здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити). 

Загрози

 1. Державне втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності.
 2. Велика кількість податків.
 3. Високі фактичні рівні оподаткування МСП (єдиного податку, включно з ЄСВ).
 4. Високий рівень інших податків і зборів.
 5. Злочинність, корупція та її наслідки.
 6. Макроекономічна нестабільність (попит, інфляція, курс обміну валют).
 7. Політична нестабільність.
 8. Висока вартість кредиту.
 9. Відсутність довгострокових кредитів.
 10. Невідповідна інфраструктура кредитування.
 11. Непрозора неузгоджена норматив-на база.
 12. Слабка судова система.
 13. Труднощі з реєстрації права власності нерухомість, земельні ділянки, корпоративні права).
 14. Перешкоди в роботі з монополістами (постачальниками газу, електроенергії, експлуатаційних послуг та інше).
 15. Низька платоспроможність спожи-вачів продукції.
 16. Не вирішення питання регулювання ринку земельних відносин на державному рівні.
 17. «Тінізація» економіки.
 18. Міграція висококваліфікованих кадрів.

 

Спираючись на можливості та враховуючи загрози, що викладені в
SWOT-аналізі, пріоритетними напрямами розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області залишаються:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

3. Мета Програми

 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для провадження на території громади діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом формування дієвої системи умов, стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу території.

 

 

4. Очікувані (прогнозні) показники

ефективності реалізації заходів Програми

 

Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, забезпечення економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва.

У результаті реалізації заходів Програми очікується:

 • збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва;
 • збільшення кількості місцевих товаровиробників;
 • збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості фізичних осіб-підприємців, малих і середніх підприємств;
 • створення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Для реалізації вказаних завдань передбачається:

- забезпечити надання методичної та консультативної, правової допомоги для ефективного розвитку підприємництва в громаді;

- активізувати роботу щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних інвестиційних та інноваційних проектів;

- вирішувати питання створення основних елементів інфраструктури організаційно-сервісної підтримки підприємництва;

- проводити освітні семінари з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення.

Пріоритетні завдання та заходи Програми викладені в додатку 1 до Програми.

Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банках, для реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для території Березівської сільської об’єднаної територіальної громади напрямками здійснюється відповідно до «Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах», викладених у додатку 2 до Програми.

 

5. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

 

Управління виконанням Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2019 роки та контроль за ходом її виконання здійснюватиметься скоординованими діями Березівської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та управлінням фінансів та економічного розвитку сільської ради у межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради.

Щороку до 01 лютого управління фінансів та економічного розвитку забезпечує інформування сільської ради про хід виконання Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки покладається на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Додаток 1

 до Програми

 (у редакції рішення другої сесії сільської ради восьмого скликання від 18.12.2020 року)

 

Напрями діяльності та заходи Програми
розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області

на 2017-2021 роки

 

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін

вико-нання

Виконавці

Джерела

фінан-сування

Вартість

тис. гривень

2017

рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької  діяльності

 

 

1.1.

Зменшення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування

Проведення навчання, виїзних зустрічей, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради,  структурні підрозділи Березівської сільської ради – розробники регуляторних актів, громадські організації

-

-

-

-

-

-

1.2.

Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики розробниками проектів регуляторних актів

Проведення перегляду чинних регуляторних актів органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

2017-2021

роки

Структурні підрозділи Березівської сільської ради – розробники регуляторних актів

-

-

-

-

 

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

1.3.

 

Надання підтримки у реалізації встановлених законом прав суб’єктів малого і середнього підприємництва в одержанні документів дозвільного характеру та адміністративних послуг

 

Організація консультаційних заходів, зокрема семінарів, засідань за «круглим столом» з питань удосконалення роботи державних реєстраторів

 

 

2017-2021

роки

надавачі адміністративних послуг, громадські об'єднання малого та середнього бізнесу

-

 

-

-

-

 

-

1.4.

Упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Ініціювання проведення в громаді виїзних зустрічей «консультативних днів» для суб'єктів малого і середнього підприємництва з представни-ками контролюючих та дозвільних органів

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради, органи державного нагляду (контролю),  громадські об'єднання малого та середнього бізнесу

-

-

-

-

 

-

1.5.

Удосконалення законодавчої бази, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів у сфері підприємництва

2017-2021

роки

Структурні підрозділи Березівської сільської ради, громадські організації та об’єднання підприємців

-

-

-

-

-

-

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

 

2.1

Розширення можливості доступу до додаткових фінансових джерел

Надання методично-консультаційної допомоги у розробленні бізнес-проектів, в отриманні фінансово-кредитної розвитку суб’єктам малого підприємництва

 

 

 

 

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

 

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

2.2.

Розроблення та впровадження програм фінансової державної підтримки розвитку суб’єктів підприємництва

Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, для розвитку підприємницької діяльності за пріоритетними для території громади напрямками відповідно до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах

2017-2021

роки

Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

Кошти бюджету сільської територіальної громади

 

-

-

-

-

30,0

Застосування відповідно до податкового законодавства пільгових умов оподаткування місцевими податками та зборами для новостворених переробних підприємств, підприємств із випуску товарів народного споживання та для всіх підприємців-початківців сільської місцевості протягом 1-го року з моменту реєстрації підприємницької діяльності, фермерських господарств, а також підприємств, що впроваджують в Березівській громаді новітні технології

 

 

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

2.3.

Залучення міжнародних організацій до кредитування

 

Залучення коштів, грантів  міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших недержавних установ для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі в рамках виконання програм розвитку малого і середнього підприємництва

2017-2021

роки

Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

 

-

-

 

-

 

-

-

Організація надання консультаційної допомоги суб’єктам підприємництва з питання підготовки бізнес-планів для отримання кредитів від міжнародних фінансових установ

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради, Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради

-

-

-

-

-

-

2.4.

Сприяння зростанню обсягів інвестицій в соціально-економічний розвиток громади

Проведення роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для подальшого розвитку підприємництва та розвитку інфраструктури

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку сільської ради, структурні підрозділи Березівської сільської ради

-

 

-

-

-

-

-

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

 

3.1.

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу

Оприлюднення в засобах масової інформації, у тому числі на веб-сайтах, бази даних об’єктів державної, комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва

2017-2021

роки

Березівська сільська рада

-

-

-

-

 

-

Залучення відповідно до чинного законодавства суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів тощо

2017-2021

роки

Березівська сільська рада, відділ освіти  та молоді Березівської сільської ради, КНП «ЦПМСД» Березівської сільської ради, КЗ «Березівський центр культури і дозвілля», КУ «Територіальний центр соціального обслуго-вування населення» Березівської сільської ради

-

-

-

-

-

-

Створення бази даних інвестиційних пропозицій для розвитку підприємництва в громаді 

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

 

-

-

-

-

-

3.2.

Посилення ролі бізнес-громадськості у розв’язанні  проблем підприємництва

Забезпечення функціонування консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів створених при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

2017-2021

роки

Березівська сільська рада

-

-

-

-

-

-

3.3.

Створення умов для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Проведення семінарів з питань розвитку сільськогосподарської кооперації та підприємництва на селі, в тому числі з питань впровадження нових технологій у виробництві сільськогосподарської продукції

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку, структурні підрозділи Березівської сільської ради

-

-

-

-

-

-

3.4.

Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

Проведення інформаційних семінарів для безробітних з орієнтацією їх на підприємницьку діяльність

2017-2021

роки

Глухівський міськрайонний центр зайнятості, структурні підрозділи Березівської сільської ради

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

 

-

-

-

Функціонування телефонної гарячої лінії допомоги підприємцям

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

-

-

-

 

-

Проведення роз’яснювальної роботи з ознайомлення підприємців, студентів громади із законодавчою базою щодо пенсійних реформ

2017-2021 роки

Глухівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області, недержавні пенсійні фонди у межах повноважень

-

-

-

-

 

-

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати «без конвертів» з метою створення умов для соціального захисту працівників

2017-2021

роки

Глухівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області, Шосткинське управління ГУ ДПС у Сумській області, Управління соціального захисту населення Глухівської РДА, Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

-

-

-

 

-

3.5.

Популяризація підприємницької діяльності та підвищення конкуренто-спроможності малого та середнього підприємництва в громаді

Відзначення кращих підприємців з нагоди професійних свят

 

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради, суб’єкти господарювання

В межах кошторису виконавців

-

-

-

 

-

Забезпечення інформування представників малого та середнього підприємництва щодо можливості участі у виставкових заходах, які проводяться як на території України, так і за кордоном

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

-

-

-

 

-

Сприяння участі представників малого та середнього бізнесу у тематичних виставках-продажах, ярмарках сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, непродовольчих товарів, робіт і послуг місцевого виробництва

2017-2021

роки

Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради, суб’єкти господарювання

-

 

-

-

 

-

 

-

3.6.

Розвиток міжнародного співробітництва

Вивчення іноземного досвіду щодо форм розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках міжнародного співробітництва

 

2017-2021

роки

Березівська сільська рада, Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради

-

-

-

-

 

-

3.7.

Сприяння розвитку самостійної зайнятості населення, залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності

Залучення до роботи комісій з питань надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2017-2021 роки

Глухівський міськрайонний центр зайнятості

(за згодою)

 

Кошти Фонду

загально-обов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

-

 

-

Здійснення обліку та аналізу ефективності надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

2017-2021

роки

-

-

-

 

-

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

 

-

-

-

 

30,0

 

 

                                                                                                                                                                           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь