A A A K K K
для людей із порушенням зору
Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 02/01 Реєстрація місця проживання/перебування особи

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО           

                                                                                                                                          Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                     Березівської сільської ради

                                                                                                                                  від 29.01.2024 року № 23

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

02/01 Реєстрація місця проживання/перебування особи

                                           (назва адміністративної послуги)

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Березівської сільської ради

 (найменування субєкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Березівської сільської ради

 

1.

Місцезнаходження

41436, Сумська область, Глухівський район, село Слоут, вул. Шкільна, буд. 16

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи

 Робочі дні та години:

Понеділок, вівторок, четвер : з 8.00 до 17.15

Середа:  з 8.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, неділя:    вихідний

Без перерви

 

 

3.

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел.: (05444) 3-13-37

Електронна адреса: cnap_bereza_otg@ukr.net 

e-mail: https://berezivska-gromada.gov.ua/

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Закон України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»

Закон України «Про іпотеку»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.20221487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та резервістів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023820 «Про затвердження порядку внесення відомостей про адресу задекларованогозареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.20191137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи або її законного представника, представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживання за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та відповідні документи.

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

Для реєстрації місця проживання (перебування) фізичної особи або її законного представника, представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживання подає:

 1. Заява за формою згідно з додатками 2, 8 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265 (далі – Порядок»;

2. паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасова посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист), або документ, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце проживання);

3. Підтвердження сплати адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування

4. Документи, що підтверджують:

- право на проживання (перебування) в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи та згода не вимагаються при реєстрації місця проживання малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 4 до Порядку), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

5. Військово-обліковий документ (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу представника;

  • документ, що підтверджує повноваження особи як представника

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Іноземці, особи без громадянства, які для реєстрації місця проживання подали посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання, додатково подають паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, або рішення про визнання особою без громадянства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері реєстрації фізичних осіб, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними.

У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування)  здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи.

 

Згода не надається у разі коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця проживання (перебування) в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

 

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сімї місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, жила проживання прийомної сімї.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, у яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

У разі коли реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із знанням з попереднього місця проживання (перебування), окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання (перебування) подання особою відомостей та/або документів, не передбачених цим Законом.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до центру надання адміністративних послуг, повноваження якого поширюється на територіальну громаду

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Закону України «Про надання публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

  1. 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання  публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку;

  2. 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

            Адміністративний збір не справляється за:

  1. за реєстрацію місця проживання /зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сімї;

  2. за реєстрацію місця перебування.

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

UA918999980334199879000018468                 

Одержувач: Глухівське УК/ ОТГ с. Береза/ 22012500

Код ЄДРПОУ 37970404

МФО: 899998

*101; РНОКПП  платника;

«Плата за надання  інших адміністративних послуг

(реєстрація місця проживання)»

12.

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє у реєстрації місця проживання (перебування) у разі коли:

- у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження, щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання , що стосується заборони реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на реєстрацію місця проживання (перебування);

- відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

- особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

- у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними, або строк дії закінчився;

- звернулася особа, яка не досягла 14 років, або особа, не уповноважена на подання документів;

- житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

- за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла.

- дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначених у заяві, поданій даниною.

Не може бути підставою для відмови у реєстрації місця проживання (перебування) відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про житло, в якому реєструється місце проживання (перебування)особи.

 

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про реєстрацію місця проживання (перебування) або про відмову у реєстрації місця проживання (перебування) особи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

16.

Примітка

Реєстрація місця проживання особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або право користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.

Особа може зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою.

Зазначена норма не поширюється на осіб, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) яких знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії,або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на які ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Така особа може зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання та без внесення будь-яких відміток до паспорта громадянина України, виготовлено у формі книжечки.

У даному випадку, відомості про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії,  або тимчасово окупованих Російською Федерацією, територіях, включених до переліку територій, на які ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, вносяться до реєстру територіальної громади, яка здійснила відповідну реєстраційну дію за межами таких територій.

 

На період тимчасової окупації  Російською Федерацією території України, а також на період віднесення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, територіальних громад до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зареєстрованим або задекларованим місцем проживання дитини вважати зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина.

Відомості про зареєстроване місце проживання дитини  на тимчасово окупованих Російською Федерацією території України, а також на територіях на яких ведуться (велися) бойові дії, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за заявою батьків або інших законних представників чи одного з них вносяться до реєстру територіальної громади відповідним органом реєстрації під час декларування або реєстрації місця проживання дитини чи за бажанням батьків або інших законних представників чи одного з них, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі цієї територіальної громади. 

Громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання та прибуття до нового місця проживання (перебування) зареєструвати його.

Іноземці чи особи без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом в Україні, можуть зареєструвати місце свого перебування в Україні.

Якщо під час подання документів встановлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор центру надання адміністративних послуг складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися до реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня тримання посвідки на простійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації нового місця проживання недійний документ, іноземця чи особи без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь