A A A K K K
для людей із порушенням зору
Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 02/03 Реєстрація місця проживання МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ (ДО 14 РОКІВ)

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО           

                                                                                                                                          Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                     Березівської сільської ради

                                                                                                                                  від 29.01.2024 року № 23

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

02/03 Реєстрація місця проживання МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ (ДО 14 РОКІВ)

                                           (назва адміністративної послуги)

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Березівської сільської ради

 (найменування субєкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Березівської сільської ради

 

1.

Місцезнаходження

41436, Сумська область, Глухівський район, село Слоут, вул. Шкільна, буд. 16

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи

 Робочі дні та години:

Понеділок, вівторок, четвер : з 8.00 до 17.15

Середа:  з 8.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, неділя:    вихідний

Без перерви

 

 

3.

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел.: (05444) 3-13-37

Електронна адреса: cnap_bereza_otg@ukr.net 

e-mail: https://berezivska-gromada.gov.ua/

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Закон України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»

Закон України «Про іпотеку»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023820 «Про затвердження порядку внесення відомостей про адресу задекларованогозареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.20191137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява одного з батьків дитини віком до 14 років або інших законних представників.

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

Для реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років один з її законних представників подає:

1. Заява за формою згідно з додатками 3, 8 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265 (далі – Порядок»;

2. свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без0 громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

3. довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства). 

4. Згода іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

5. Документ, що посвідчує особу законного представника;

6. Відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору

 

У разі здійснення реєстрації місця проживання дитини віком від 10 до 14 років не за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина додатково подаються:

документи, що підтверджують:

 

- право на проживання (перебування) в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи та згода не вимагаються при реєстрації місця проживання малолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

 

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 4 до Порядку), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (у разі здійснення реєстрації за адресою відповідної установи, закладу);

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сімї місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, жила проживання прийомної сімї.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

У разі коли реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання (перебування), окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до центру надання адміністративних послуг, повноваження якого поширюється на територіальну громаду

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Закону України «Про надання публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

  1. 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання  публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку;

  2. 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

            Адміністративний збір не справляється за:

за реєстрацію місця проживання /зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сімї;

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

UA918999980334199879000018468                 

Одержувач: Глухівське УК/ ОТГ с. Береза/ 22012500

Код ЄДРПОУ 37970404

МФО: 899998

*101; РНОКПП  платника;

«Плата за надання  інших адміністративних послуг

(реєстрація місця проживання)»

12.

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє у реєстрації місця проживання (перебування) у разі коли:

- у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження, щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання , що стосується заборони реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на реєстрацію місця проживання

- відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

- особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

- у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними, або строк дії закінчився;

- звернулася дитина віком до 14 років, або особа, не уповноважена на подання документів;

- житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

- за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла.

- дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначених у заяві, поданій стосовно дитини.

Не може бути підставою для відмови у реєстрації місця проживання (перебування) відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про житло, в якому реєструється місце проживання (перебування)особи.

 

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років або про відмову у реєстрації місця проживання.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

16.

Примітка

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження.

 Іноземець чи особа без громадянства, зобов’язані задекларувати або зареєструвати своє місця проживання та місце проживання дітей віком до 14 років (у тому числі новонароджених дітей), батьками або іншими законними представниками яких вони є, протягом 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, який надано тимчасовий захист, або після зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком до 10 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників.

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком від 10 до 14 років є є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною і батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

На період тимчасової окупації  Російською Федерацією території України, а також на період віднесення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, територіальних громад до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зареєстрованим або задекларованим місцем проживання дитини вважати зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина.

Відомості про зареєстроване місце проживання дитини  на тимчасово окупованих Російською Федерацією території України, а також на територіях на яких ведуться (велися) бойові дії, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за заявою батьків або інших законних представників чи одного з них вносяться до реєстру територіальної громади відповідним органом реєстрації під час декларування або реєстрації місця проживання дитини чи за бажанням батьків або інших законних представників чи одного з них, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі цієї територіальної громади. 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь