Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 02/02 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/перебування особи

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО           

                                                                                                                                          Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                     Березівської сільської ради

                                                                                                                                  від 29.01.2024 року № 23

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

02/02 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/перебування особи

                                           (назва адміністративної послуги)

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Березівської сільської ради

 (найменування субєкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Березівської сільської ради

 

1.

Місцезнаходження

41436, Сумська область, Глухівський район, село Слоут, вул. Шкільна, буд. 16

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи

 Робочі дні та години:

Понеділок, вівторок, четвер : з 8.00 до 17.15

Середа:  з 8.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, неділя:    вихідний

Без перерви

 

 

3.

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел.: (05444) 3-13-37

Електронна адреса: cnap_bereza_otg@ukr.net 

e-mail: https://berezivska-gromada.gov.ua/

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Закон України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»

Закон України «Про іпотеку»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.20221487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та резервістів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023820 «Про затвердження порядку внесення відомостей про адресу задекларованогозареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.20191137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

 

.6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 « Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

.7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

 1. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, поданою фізичною особою.

 2. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, поданою законним представником.

 3. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, поданою представником на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник).

 4. Заява власник про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 5. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або право користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

 6. Свідоцтво про смерть або відомості про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану (у таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи).

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

Для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи, один із законних представників, представник або власних житла подає:

1. Заява за формою згідно з додатками 5,6 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р.№ 265 (далі – Порядок);

2. паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасова посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист), або довідку про звернення за захистом в Україні – у разі особистого звернення; 

3. Свідоцтво про народження (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);
 
4. Відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

5. Військово-обліковий документ (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6. Рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України – у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

7. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення право власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

8. Свідоцтво про смерть або відомості про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.

У разі звернення до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

 1. документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення)

 2. документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається.

У разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи. Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.

Власник житла приватної форми власності звертається до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг для здійснення із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи один із них.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо власником такого житла є один із батьків або інших законних представників дитини.

 

 

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;

 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

Подання заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.

Зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників такої дитини чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

У разі усиновлення дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне імя, по батькові (за наявності дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за завою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним імям, по батькові (за наявності). 

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого житла не здійснюється.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи за заявою одного зі співвласників житла, здійснюється за згодою інших співвласників житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

Іноземці, особи без громадянства, подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України.

Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія). У такому випадку документи до заяви не додаються.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільні формі, придатній до сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених формою заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) в електронній формі подається особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років підтверджується електронними підписами батьків що базується на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів, у разі подання заяви в електронній формі або за письмової згоди другого з батьків, що надається у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідними рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до центру надання адміністративних послуг, повноваження якого поширюється на територіальну громаду або подає відповідну заяву в електронній формі засобами Порталу Дія.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Закону України «Про надання публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

 1. 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання  публічних (електронник публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку;

            Адміністративний збір не справляється у разі:

 1. зміна місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сімї;

 2. за зняття із зареєстрованого місця перебування.

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

UA918999980334199879000018468                 

Одержувач: Глухівське УК/ ОТГ с. Береза/ 22012500

Код ЄДРПОУ 37970404

МФО: 899998

*101; РНОКПП  платника;

«Плата за надання  інших адміністративних послуг

(реєстрація місця проживання)»

12.

Строк надання адміністративної послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється в день подання особою документів.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі коли:

- особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

- у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані  документи є недійсними, або строк дії закінчився;

- дані реєстру територіальної громади не відповідають відомостям, зазначених у заяві, поданій особою.

- звернулася особа, до 14 років, або особа, не уповноважена на подання документів;

Не може бути підставою для відмови у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання за заявою, поданою в електронній формі, відсутність у особи окремого номера запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія.

16.

Примітка

У разі коли місце проживання (перебування) особи було задекларовано/зареєстровано на підставі договору оренди, виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи за заявою власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди або його дострокового розірвання чи визнання його нікчемним або визнання недійсним у порядку, визначеному законодавством.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь