Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВЛАСНИКИ ЯКИХ ПОМЕРЛИ

Дата: 25.05.2018 11:04
Кількість переглядів: 352

Орендодавець: Березівська сільська рада
Інформація про об'єкт оренди

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, померлого власника земельної ділянки

№ ділянки

кадастровий номер

Площа, га

1

Скиба Анастасія Мусіївна

14

5921586400:04:002:0014

2,9456

2

Задко Любов Максимівна

16

5921586400:04:002:0016

3,0482

3

Шакотько Уляна Іванівна

21

5921586400:04:002:0021

4,3016

4

Шафорост Уляна Тимофіївна

41

5921586400:04:005:0017

3,0947

5

Фесенко Мотрона Григорівна

79

5921586400:04:005:0034

4,2163

6

Лазарєва Марфа Федорівна

167

5921586400:04:007:0032

2,2017

7

Буцик Марія Олександрівна

199

5921586400:05:002:0027

2,3900

8

Буцик Тетяна Петрівна

200

5921586400:05:002:0028

2,3900

9

Костюченко Катерина Андріївна

294

5921586400:11:001:0039

2,7060

10

Костюченко Федір Павлович

295

5921586400:11:001:0040

2,8763

11

Веретьонник Микола Іванович

639

5921586400:09:002:0030

2,1300

12

Зєнченко Єфросинія Андріївна

677

5921586400:09:002:0068

2,0400

13

Ребенко Уляна Кирилівна

699

5921586400:09:001:0082

2,1259

14

Лабко Уляна Михайлівна

749

5921586400:07:002:0028

2,4530

15

Лежавський Олександр Григорович

757

5921586400:07:002:0036

2,4531

16

Пата Уляна Яківна

844

5921586400:07:002:0041

2,4531

17

Даниленко Софія Минівна

1115

5921586400:08:002:0112

2,1261

18

Герих Василь Олексійович

355

5921581100:03:003:0015

2,6700

19

Сокира Ольга Яківна

362

5921581100:03:003:0022

2,3800

20

Пономаренко Михайло Павлович

370

5921581100:03:003:0030

2,3760

21

Пономаренко Олександра Федорівна

371

5921581100:03:003:0031

2,3758

22

Рубис Василь Петрович

372

5921581100:03:003:0032

2,3753

23

Рубис Ганна Петрівна

373

5921581100:03:003:0033

2,3800

Цільове призначення земельних ділянок: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Строк оренди: до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на  земельну ділянку або до набрання законної сили рішення про визнання спадщини відумерлою.

Умови конкурсу:
- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця конкурсу, але не менше 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік;
- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
- відшкодування переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника конкурсу пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу.

 Для участі в конкурсі претендент подає:
1. Заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (паспортні дані, ідентифікаційний код, документ, на підставі якого він діє) ;
- копії установчих документів;
- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
- завірену належним чином копію звіту про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство, довідку з органів ДФС про сплату податків за попередній рік та відсутність заборгованості за платіжками.
б) для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність на представника;
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
- за наявності статусу завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи- платника єдиного податку за попередній період.
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиції щодо якого вносяться в день проведення конкурсу в запечатаному конверті).
4. Інформацію про засоби зв’язку з претендентом на участь у конкурсі.

Документи прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності) із зазначенням учасника конкурсу та об’єкта оренди.

Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі до 17.00. 14.06.2018
Конкурс буде проведено о 10.00   20.06.2018 за адресою: Сумська область, м. Глухів, вулиця Спаська, 32, 2 поверх, конференц-зал.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: Сумська область,    м. Глухів, вулиця Спаська, 32, 1 поверх, кабінет 2, Відділ земельних відносин та комунальної власності Управління житлово-комунального господарства та земельних відносин Березівської сільської ради. Час роботи відділу пн.-чт. з 8.00 до 17.15; в пт. з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.

 

Додаток 1
 до Порядку надання  в оренду
 земельних ділянок, власники яких померли

Зразок заяви для юридичної особи 
Комісії з проведення конкурсу на право оренди
на земельні ділянки, власники яких померли
Березівської сільської ради
Глухівського району Сумської області

ЗАЯВА
про участь у конкурсі на право оренди на земельні ділянки,
власники яких померли
 

Претендент на участь у конкурсі _______________________________________________________________
                                                                      (найменування юридичної особи)
___________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: _________________________________________________________

Місцезнаходження: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
             (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

Банківські реквізити: рахунок № ____________   ________________________________,                                                                                                           (найменування банківської установи)

МФО __________________

Керівник ___________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім’я та по батькові)

Представник претендента на участь у конкурсі ___________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові)___________________________________________________________________________________________

Паспортні дані:

__________________, серія ___, № ___________, виданий "___" __________ ______ року
  (назва документа)
__________________________________________________________________________________________________
                                         (найменування органу, яким видано документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків* ___________________________________

Телефони уповноваженого представника: _____________________________________,

який діє на підставі _______________________від "___" _______________ року № ________                         
                                    (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

Ознайомившись з текстом оголошення про конкурс на право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, власники яких померли розташованих на території Березівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
__________________________________________________________________________________________________
                                                                (найменування юридичної особи)в особі представника

_________________________________________________________________________________________________,
                        (прізвище, ім’я та по батькові)

бажає взяти участь у конкурсі та зобов’язується у разі визнання переможцем конкурсу, після прийняття рішення сільською радою, укласти договір оренди земельних ділянок:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, померлого власника земельної ділянки

№ ділянки

кадастровий номер

Площа, га

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

З порядком проведення конкурсу, ознайомлений.

Додаткові відомості (за бажанням):

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів:

1.___________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

 

     _____________________________
  (підпис претендента на участь у конкурсі
               або його представника)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року

     (дата заповнення заяви)

 

_______________________________________________________

*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 

 

Додаток 2
до Порядку надання  в оренду
земельних ділянок, власники яких померли

Зразок заяви для фізичної особи
Комісії з проведення конкурсу на право оренди
на земельні ділянки, власники яких померли
Березівської сільської ради
Глухівського району Сумської області

ЗАЯВА

про участь у конкурсі на право оренди на земельні ділянки,

власники яких померли

 

Претендент на участь у конкурсі ______________________________________________________________ 
     (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________________________________

Громадянство (підданство іншої держави): ______________________________________________________

Паспортні дані:

___________________, серія ___, № ___________, виданий "___" __________ ______ року
   (назва документа)

_______________________________________________________________________________
                                     (найменування органу, яким видано документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________________________________________________________

Місце проживання:_________________________________________________________________________
                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

Представник претендента на участь у конкурсі  (за наявності) _____________________________________     _________________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

Паспортні дані:
____________________, серія ___, № ___________, виданий "___" __________ ______ року
 (назва документа)

_________________________________________________________________________________________
(найменування органу, яким видано документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків* ___________________________________

Телефони уповноваженого представника: ____________________________________________________,

який діє на підставі _____________________ від "___" _______________ року № ________ 
                                  (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

Ознайомившись з текстом оголошення про конкурс на право оренди земельних ділянок, сільськогосподарського призначення власники яких померли розташованих на території Березівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 я,  _______________________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

в особі представника (за наявності)_________________________________________________________,                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

бажаю взяти участь у конкурсі та зобов’язуюсь у разі визнання переможцем конкурсу, після прийняття рішення сільською радою, укласти договір оренди земельних ділянок:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, померлого власника земельної ділянки

№ ділянки

кадастровий номер

Площа, га

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

З порядком проведення конкурсу, ознайомлений.

Додаткові відомості (за бажанням):
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів:

1.___________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

 

_____________________________________

       (підпис претендента на участь у конкурсі
                або його представника)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року

     (дата заповнення заяви)

 

____________________________

*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь